Digitale toegankelijkheid

Wieswies werkt voor overheden. Websites van gemeentes en provincies moeten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid. In dat besluit staat dat websites toegankelijk moeten zijn voor alle Nederlanders.

Voor mensen met een beperking

Miljoenen mensen hebben een of meerdere beperkingen. Denk aan blinden, slechtzienden of kleurenblinden. Aan mensen met een motorische beperking of laaggeletterden. De groep ouderen groeit en er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed genoeg kennen. Openbare voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle burgers.

Wat betekent dat voor websites?

Om te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm moeten websites van overheden zo ingericht zijn dat mensen met een beperking toch de inhoud van de website kunnen lezen, zien, horen. Dat betekent bijvoorbeeld dat informatie niet verstopt mag worden in PDF-documenten, dat er een tekstueel alternatief voor plaatjes moet zijn, dat video’s ondertiteld zijn en dat je met een tabtoets het menu op een website moet kunnen doorlopen.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheden publiceren een toegankelijkheidsverklaring op hun website. Daarin staat welke maatregelen ze al genomen hebben om hun website toegankelijk te maken en welke ze nog zullen nemen in de toekomst. Vanaf 23 september aanstaande is dat verplicht voor alle overheidswebsites.

Wat doet Wieswies hier?

We helpen overheden bij het inventariseren van hun websites. Het besluit heeft namelijk betrekking op alle websites en apps van overheden. Een gemeente heeft al gauw tussen de 20 en 30 websites. Een hele klus om die allemaal te laten voldoen aan dit besluit. Daarnaast verbouwen we bestaande websites en bouwen nieuwe die voldoen aan de toegankelijkheidsnorm.

Ook onze eigen website krijgt in de zomer nog een ’toegankelijke’ opfrisbeurt.

Activiteiten, Digitale toegankelijkheid, Tips
overheden, toegankelijkheid