Emmense energiemunt: eKNIP

Eerder schreven we al dat Wieswies betrokken is bij het Blockchainlab Drenthe. Dat lab onderzoekt de toepasbaarheid van blockchaintechnologie. Blockchain kan voor veel toepassingen worden gebruikt, maar de meest bekende toepassing is een digitaal cryptomuntje. Bitcoin is de meest bekende; de Emmense eKNIP is een nieuwe en ontwikkelt door het Blockchainlab Drenthe.

Energiebesparende maatregelen

Gemeente Emmen wil dat inwoners bewust omgaan met energie en waar mogelijk energiebesparende maatregelen nemen in hun huis. Denk aan dubbel glas, vloer- en wandisolatie of een warmtepomp. Meer maatregelen zorgt voor een lager energieverbruik in de gemeente.

Beloning voor het delen van gegevens

Wanneer inwoners van gemeente Emmen gegevens delen over energiebesparende maatregelen in hun huis, krijgen ze daarvoor een beloning in de vorm van eKNIP munten. Die munten komen in een digitale portemonnee die in een app op de smartphone van de bewoner staat.

eKNIP munten gebruiken

Met hun digitale portemonnee kunnen inwoners van gemeente Emmen bij aangesloten winkeliers nieuwe energie-besparende producten kopen. Denk bijvoorbeeld aan LED-lampen of tochtstrips.

Privacy en anonimiteit

Gemeente Emmen verzamelt de gegevens over energiebesparende maatregelen. Ze krijgt die gegevens van inwoners die vragen over hun huis in de eKNIP app beantwoorden. Het verzamelen gebeurt anoniem: er wordt niet gevraagd naar een adres of de naam van een bewoner en niemand kan de antwoorden herleiden tot een individueel huis of persoon.

Data alleen op wijkniveau

De verzamelde data is beschikbaar op wijkniveau. Voorbeeld: “Deze wijk heeft 90 zonnepaneelinstallaties met in totaal 540 zonnepanelen.” Gemeente Emmen zal de verzamelde gegevens als open data beschikbaar maken, zodat iedereen erover kan beschikken.

‘Uh, blockchain kost toch heel veel energie?’

Sommige blockchainnetwerken zoals Bitcoin en Ethereum kosten veel energie (in de vorm van elektriciteit) om het netwerk te laten functioneren. Daarom hebben we voor de eKNIP een blockchainnetwerk met een extreem laag energieverbruik gekozen: IOTA.

Activiteiten, Nieuws