Veel nieuwe .nl-registraties

Veel nieuwe registraties, ook meer opheffingen en verhuizingen. De nettogroei is 20.000 domeinnamen in het eerste half jaar van 2023.

Nieuwe registraties, maar ook opheffingen

Het eerste halfjaar van 2023 verliep positief voor het .nl-domein. Mede dankzij een forse toename van het aantal nieuwe registraties, groeide de zone met ongeveer 20.000 domeinnamen. Wel zagen wij in de toegenomen opheffingen mogelijk de gevolgen van de hogere inflatie terug. Bij de nieuwe registraties viel op dat onroerend goed opvallend vaak de reden was om een domeinnaam te registreren. De belangrijkste trends vind je hieronder en meer info is te lezen op www.sidn.nl.

Nieuws
SIDN