Wat kleur doet…

Kleuren kiezen voor een website, voor een folder of een ander promotiemiddel is best lastig. Zelfs als een logo de kleurenkeuze voorschrijft dan is het nog moeilijk. Het is gauw te bont, of juist te vlak. Soms vloekt het. Nog moeilijker wordt het als de een het mooi vindt, de volgende dat het echt niet kan en de derde zegt dat het wel ok is.

Kleur bepalend voor de uitstraling

De keuze voor kleuren is bepalend voor de uitstraling van een website. Het moet in één keer passen: als de gebruikte kleuren teveel opvallen is het niet goed. Het moet ongemerkt goed zijn. Dan ligt de lat best hoog.

We werken steeds vaker met een gestructureerde aanpak voor het kiezen van kleuren. Geïnspireerd op Material Design-concept kiezen we in overleg met opdrachtgevers een primaire en secundaire kleur in verschillende varianten. We beperken de enorme hoeveelheid dus tot twee hoofdkleuren maar om toch wat te kunnen kiezen hebben we varianten.

Tips
kleur